Log in of registreer en maak gebruik van alle functionaliteiten van Mijn Malmberg zoals:
  • Je favoriete lesmaterialen altijd bij de hand
  • Deel tips met meer dan 42.000 collega's
  • Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief


Geen inloggegevens?

InschrijvenInschrijven

Vragen over Taaljournaal


Wat is het verschil tussen de spellinglijnen in de eerste en tweede versie van Taaljournaal?
Op de eerste plaats bevat de nieuwe versie van Taaljournaal Spelling aanzienlijk meer oefenstof dan de oude. Per week heeft de nieuwe versie twee pagina's in het werkboek, vier keuzeopdrachten op kopieerbladen en een bakkaart voor de goede spellers. Daarnaast kunt u per blok nog eens zes kopieerbladen en/of een computerprogramma voor remediëring inzetten.
Het Cito toetst soms andere categorieën dan de leerlingen dat jaar in Taaljournaal hebben gehad. Is dat erg?
Het Cito probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande methodes, maar soms zijn er toch verschillen. In Taaljournaal-Gebruikersbulletin 4 van mei 2008 leest u er alles over. U vindt er ook een overzicht van de verschillen met Taaljournaal en de oefenstof die u kunt aanbieden bij de afwijkende spellingcategorieën.
Is voor taal een basisniveau vereist aan het begin van groep 4?
Taaljournaal gaat uit van een leesniveau van AVI-2 aan het begin van groep 4. Verder kan een school in groep 3 extra aandacht besteden aan woordenschat, mondelinge communicatie en samenwerken in groepjes. Daarnaast biedt Taaljournaal voor groep 4 een speciale instapmodule voor een soepele overgang vanuit groep 3.
Wie bepaalt welke activiteiten de kinderen gaan doen?
Elke lesweek werken de kinderen tijdens twee taallessen zelfstandig aan de keuzeactiviteiten. Uit de vijf aangeboden taalactiviteiten kunnen ze de activiteiten kiezen die het best aansluiten bij hun motivatie en leerstijl. Deze keuze is niet bepalend voor wat ze leren; in principe is één activiteit voldoende om de lesdoelen te bereiken.
U bepaalt zelf of u daadwerkelijk uit vijf activiteiten laat kiezen. Het is verstandig om de kinderen langzaam te laten wennen aan de keuzemogelijkheid. Na verloop van tijd kunt u het aantal keuzes uitbreiden. Het kiezen en vinden van de bijbehorende materialen is dan routine geworden.
U kunt het keuzeaanbod ook inperken, wanneer u bepaalde activiteiten meer of minder geschikt acht voor uw groep of voor een kind. U geeft dan zelf aan, wie welke taalactiviteit gaat doen.
Hoeveel activiteiten moeten mijn leerlingen per week doen?
Uw leerlingen kunnen per week uit vijf taalactiviteiten kiezen. Gemiddeld zal een kind drie taalactiviteiten per week aankunnen. Snelle kinderen doen er wellicht vier of vijf. Maar taalzwakke kinderen komen misschien niet verder dan één taalactiviteit. In principe is één activiteit voldoende om de lesdoelen te bereiken.