Log in of registreer en maak gebruik van alle functionaliteiten van Mijn Malmberg zoals:
  • Je favoriete lesmaterialen altijd bij de hand
  • Deel tips met meer dan 42.000 collega's
  • Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief


Geen inloggegevens?

InschrijvenInschrijven

Vragen over Staal


Kun je de thema’s van taal echt door elkaar heen behandelen?
Ja, voor de leerlijn taal is de themavolgorde vrij te bepalen. De leerlijn taal is volledig concentrisch opgebouwd. Dat wil zeggen dat de doelen niet in een bepaalde volgorde aangeboden hoeven te worden. Hierdoor kunt u, indien gewenst, aansluiten bij een thema/project dat speelt op school. Alle lineaire doelen, die wel in een bepaalde volgorde aangeboden moeten worden, zitten in de leerlijn spelling. Bij de leerlijn spelling moet u de volgorde van de blokken aanhouden.
Wat is het doel van de verschillende soorten films die bij Staal taal aangeboden worden?
Het doel van de films is om u te ondersteunen en de kinderen te helpen.
  • Elk thema start met een themafilm. In deze film trekken we de kinderen het thema in. Maar tevens worden er de doelwoorden binnen de context aangeboden. De start van de woordenschatverwerving vindt hier plaats.
  • Bij elke les wordt uw instructie ondersteund met een Zo zit het! filmpje. In dit filmpje confronteert u de kinderen voor de eerste keer met modeling. In een alledaagse situatie krijgen de kinderen een goed voorbeeld van de desbetreffende taaltaak. Daarna geeft u zelf door modeling een goed voorbeeld.
  • Bij elke woordenschatles kunt u gebruik maken van woordenschatanimaties. In deze animatie wordt het doelwoord uitgebeeld, uitgelegd en in een contextzin aangeboden. De kinderen kunnen deze animaties herkennen in de oefensoftware.
Moet je iets aan taal doen op dag 5?
Nee. U kunt, indien gewenst, dag 5 gebruiken voor extra oefenen. In het werkboek staan extra oefenpagina’s met de doelwoorden en de onderdelen van taal verkennen. Daarnaast kunt u de oefensoftware voor de woordenschat inzetten. Met deze software kunnen de kinderen op drie niveaus oefenen. Dit zijn facultatieve activiteiten. Als u geen taalles geeft op dag 5, voldoet u aan de norm van de te geven tijd voor taalonderwijs.
Hoe gebruik je Staal taal in een combigroep?
Elke taalles bevat een duidelijk afgebakend deel voor instructie en zelfstandig werken. Die momenten kunt u in een combigroep tegenover elkaar zetten.

Voorbeeld

Groep 5 Groep 6
Instructie taal: 15 minuten Zelfstandig werken
Zelfstandig werken taal: 25 minuten Instructie taal: 15 minuten
Feedback op de les: 5 minuten Zelfstandig werken taal: 25 minuten
Zelfstandig werken Reflectie op les: 5 minuten

Omdat het ontwikkelingsniveau van de kinderen in groep 7 en 8 dicht bij elkaar ligt, kunt u ervoor kiezen om in beide groepen hetzelfde thema te behandelen. U start dan in beide groepen het ene jaar met de materialen van groep 7 en het jaar daarna behandelt u de materialen van groep 8. U kunt er ook voor kiezen om elk jaar de helft van groep 7 en de helft van groep 8 aan te bieden. U werkt het ene jaar met de A delen van de leerjaren en het jaar erop met de B delen. Op deze manier werken beide groepen een deel van het schooljaar met hun eigen lesstof.
Is er Plusmateriaal voor de taalbegaafde kinderen bij Staal taal?
Het materiaal voor taalbegaafde kinderen wordt op dit moment ontwikkeld. Vanaf het schooljaar 2015-2016 kunt u hiermee werken.
Waarom zijn er instructiefilmpjes bij Staal spelling?
De instructiefilmpjes leggen kort aan u als leerkracht uit hoe een categorie aangeboden moet worden. Op deze manier krijgt u snel inzicht in de manier van aanbieden van categorieën. De instructiefilmpjes zorgen er ook voor dat iedere leerkracht op een zelfde manier instructie gaat geven. Het is van groot belang dat de kinderen in elke groep dezelfde spellingcategorie op dezelfde manier verwoorden. Dit zorgt ervoor dat de regel echt beklijft.
Kunnen we de instructiefilmpjes van spelling ook inzetten voor de kinderen?
Nee. De instructiefilms zijn niet geschikt voor kinderen en zijn speciaal gemaakt voor de leerkracht. U krijgt meer informatie over de desbetreffende spellingcategorie dan de kinderen moeten weten. Voor de kinderen is een korte instructie van groot belang. Op die manier onthouden ze de regel beter. Terwijl we u uiteraard de nodige achtergrondinformatie willen geven.
Waarom is er geen verlengde instructie bij de spellinglessen?
Tijdens de spellinglessen wordt elke dag elke tot dan toe aangeboden categorie herhaald. Hierdoor zakt de kennis van categorieën die eerder aangeboden zijn niet weg. Tijdens de dagelijkse instructie van de les kunt u eenvoudig differentiëren.
Hoe gebruik je Staal spelling in combinatiegroepen?
Spelling in Staal is instructiegericht. U dient in een combinatiegroep een ander vak tegenover spelling te zetten.