Log in of registreer en maak gebruik van alle functionaliteiten van Mijn Malmberg zoals:
  • Je favoriete lesmaterialen altijd bij de hand
  • Deel tips met meer dan 42.000 collega's
  • Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief


Geen inloggegevens?

InschrijvenInschrijven

Vragen over Taal actief


Voldoet Taal actief aan het referentiekader Taal?
Ja. Zowel de twaalf kerndoelen Nederlands, als alle onderwerpen uit de taaldomeinen mondelinge taalvaardigheid, schrijven, begrippen en taalverzorging uit het referentiekader Taal zijn in de leerlijnen van Taal actief opgenomen.

De methode is zo opgebouwd dat alle kinderen de basisinstructie volgen en de 2-ster opdracht maken. Dit betekent concreet dat alle kinderen de leerstof aangeboden krijgen die is opgenomen in het referentiekader Taal.
Wat doe ik in de parkeerweek?
Voor de invulling van de parkeerweken zijn er diverse mogelijkheden. U kunt de parkeerweek voor onderstaande zaken gebruiken:
  • uitloop in het lesprogramma;
  • afname van niet-methodegebonden toetsen (bijv. Cito);
  • herhaling van leerstof uit voorafgaande thema’s met de extra oefenbladen uit de handleiding;
  • parkeerweekdictees;
  • vrije schrijfles met extra aandacht voor creatief schrijven.
In de deze vrije schrijfles staat het creatief schrijven voorop en zijn de kinderen vrij in het bepalen van genre, doel en publiek. Tevens kunnen de kinderen zelf bepalen op welke manier ze hun tekst willen voorbereiden en reviseren. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de verschillende leer- en schrijfstijlen van kinderen. Deze les vindt u bij de lessuggesties.
Hoe bepaal ik of een kind op 1-ster niveau of 2-ster niveau begint?
Aan de hand van het aantal gemaakte fouten bij ‘Eerst proberen’ worden de kinderen doorverwezen naar startniveau 1-ster of 2-ster.
Hoe komt werkwoordspelling aan bod in Taal actief?
De leerlijnen Taal verkennen en Spelling zijn gekoppeld. In de lessen Taal verkennen vindt een oriëntatie plaats op werkwoordspelling en de taalbegrippen die daarbij horen.

In groep 5 is er al een aantal lessen waarin de kinderen zich oriënteren op het vervoegen van werkwoorden (bijvoorbeeld de persoonsvorm herleiden tot het hele werkwoord, de stam van een werkwoord afleiden, de vervoeging van 'hebben' en 'zijn'). Dit wordt doorgezet in groep 6-8.

In het spellingprogramma start werkwoordspelling in groep 6, thema 7. Vanaf dat thema staan er iedere week 2 lessen werkwoordspelling op het programma. De leerlijn Spelling in Taal actief 4 sluit geheel aan op de nieuwe Cito-toetsen
Kunnen we de toetsen ook klassikaal afnemen?
Ja. Zeker aan het begin van groep 4 kan het de kinderen helpen om stapsgewijs, onder uw begeleiding, de toets te maken.