Log in of registreer en maak gebruik van alle functionaliteiten van Mijn Malmberg zoals:
  • Je favoriete lesmaterialen altijd bij de hand
  • Deel tips met meer dan 42.000 collega's
  • Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief


Geen inloggegevens?

InschrijvenInschrijven

Alle materialen

Heeft u ook een tip bij Taal actief 3?

Deel uw tip dan op Mijn Malmberg!

Vragen
Hoe organiseer je woordenschatonderwijs met inzet van zes lesmomenten voor woordenschat?
Mogelijkheden:

– De extra lessen woordenschat kunt u geven door per week 1 uur extra aan taalonderwijs te besteden. De uitbreiding van de extra tijd is noodzakelijk voor de kinderen die over onvoldoende woordenschat beschikken. De instructie kunt u geven tijdens het zelfstandig werken van de overige kinderen, terwijl de verwerking kan plaatsvinden tijdens het zelfstandig werken. Ook is het mogelijk om de instructie buiten de groep te verzorgen en de verwerking in de groep te laten plaatsvinden. De verwerking kan aan de hand van het Werkboek Woordenschat en door middel van het Computerprogramma Woordenschat plaatsvinden.
- De extra lessen woordenschat worden ingebouwd in het reguliere taalprogramma. In plaats van een thema uit te voeren in 3 weken plant u er 3,5 week of eventueel 4 weken voor in. Dit betekent wel dat er minder tijd overblijft voor de overige activiteiten, zoals het afnemen van parkeerweekdictees, het extra oefenen op basis van taaltoets- en dicteeresultaten, het werken met het toepassingsprogramma, enz.
Is er een overzicht van alle spellingcategorieën die in Taal actief aan bod komen?
Er bestaat een algemeen overzicht voor de jaargroepen 4 t/m 8 dat per categorie het nummer, de omschrijving, het grondwoord, de jaargroep of jaargroepen en thema(s) waarin de categorie wordt aangeboden, weergeeft. Ook wordt aangegeven tot welke strategie de betreffende categorie behoort. Dit overzicht vindt u bij Handig bij Taal actief het 'Leerlijnenoverzicht (spelling)'. Daar kunt u het overzicht van de spellingcategorieën downloaden.
Is het mogelijk om de resultaten van de kinderen voor spelling digitaal te registreren?
Voor spelling is het mogelijk om de vorderingen van de kinderen digitaal te registreren.
De voordelen van deze digitale registratie:
  • u kunt zelf bepalen wanneer een spellingresultaat als goed, voldoende of onvoldoende wordt beoordeeld;
  • u krijgt in één overzicht de spellingresultaten van een groep kinderen of een individueel kind;
  • u kunt zien welke vervolgactiviteiten er moeten plaatsvinden op grond van het spellingresultaat;
  • u bepaalt zelf welke dictees in welke mate meetellen voor het bepalen van een cijfer of een woordwaardering op het rapport;
  • u kunt zelf niet-methodegebonden toetsresultaten toevoegen.
Het digitale registratiesysteem voor spelling vindt u op de leerkracht-cd Spelling.