Log in of registreer en maak gebruik van alle functionaliteiten van Mijn Malmberg zoals:
  • Je favoriete lesmaterialen altijd bij de hand
  • Deel tips met meer dan 42.000 collega's
  • Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief


Geen inloggegevens?

InschrijvenInschrijven

Alle materialen

Heeft u ook een tip bij Peuterplein?

Deel uw tip dan op Mijn Malmberg!

Vragen
Krijg ik wel VVE-subsidie voor Peuterplein?
Kleuterplein, en Peuterplein, zijn beide door een onafhankelijke erkenningscommissie van het Nederlands Jeugdinstituut officieel erkend als interventiepakket. Dit betekent dat deze pakketten, volgens de commissie, kunnen worden ingezet ter voorkoming van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. Beide pakketten zijn opgenomen in de databank van het NJI. Erkende integrale programma’s komen in aanmerking voor de subsidieregeling vanuit de wet OKE.

Alleen pakketten die voldoen aan de eisen Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, artikel 5 komen in aanmerking voor deze subsidie regeling. NJI erkenning geeft de garantie dat een pakket hier aan voldoet. Een gemeente hoeft dit dan niet meer zelf te onderbouwen maar kan naar de bestandsopname van het NJI verwijzen.

Volgens de commissie bieden zij een programma waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kleuterplein biedt u daarbij een aantal handvatten:

  • VVE handleiding: hierin staat beschreven hoe u beide methodes zo optimaal mogelijk inzet bij VVE-locaties. Zo geeft deze handleiding o.a. informatie hoe u ouderbetrokkenheid vorm kunt geven.
  • Ouderbrieven met doe-opdracht voor thuis: om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en het maximale uit hun talenten te halen is een goed partnerschap tussen ouders en school van belang. Peuterplein heeft per thema een ouderbrief ontwikkeld die informatie geeft over het thema, suggesties doet voor spelletjes en activiteiten thuis en waar altijd een thuis doe-opdracht bij zit.
  • Scholing: er zijn scholingsmodules ontwikkeld bij Kleuterplein en Peuterplein waar u gebruik van kunt maken. Informeer bij de erkende scholingspartners voor meer informatie.Hoe kan ik snel opstarten?
Bekijk de brochure op deze site. Deze is te vinden via het linkermenu onder het kopje Starten met Peuterplein.
Zijn er workshops voor Peuterplein?
Informeer bij uw onderwijsadviesdienst naar het aanbod.