Tabel minimaliseren
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
01. Getallen en getalrelaties Getalbegrip
Getalbegrip
Getalbegrip
Getalbegrip
Getalbegrip
Getalbegrip
02. Bewerkingen-Hoofdrekenen l Optellen en aftrekken
Optellen en aftrekken
Optellen en aftrekken
Optellen en aftrekken
Optellen en aftrekken
Optellen en aftrekken
03. Bewerking-Hoofdrekenen ll Basiskennis vermenigvuldigen en delen
Vermenigvuldigen en delen
Vermenigvuldigen en delen
Vermenigvuldigen en delen
Vermenigvuldigen en delen
04.Bewerkingen: Cijferen l Basiskennis cijferen
Optellen en aftrekken
Optellen en aftrekken
Optellen en aftrekken
05. Bewerkingen-Cijferen ll Basiskennis cijferend vermenigvuldigen en delen
Vermenigvuldigen en delen
Vermenigvuldigen en delen
06. Meten Meten
Meten
Meten
Meten
Meten
Meten
07. Tijd Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
Tijd
08. Geld Basiskennis van geld
Geld
Geld
Geld
Geld
Geld
09. Meetkunde Basiskennis van meetkunde
Meetkunde
Meetkunde
Meetkunde
Meetkunde
Meetkunde
10. Breuken Basiskennis breuken
Basiskennis breuken
Basiskennis breuken
11. Procenten Procenten
Procenten
12. Verhoudingen Basiskennis van verhoudingen
Verhoudingen
Verhoudingen
Verhoudingen
Verhoudingen
Verhoudingen
13. Kommagetallen Basiskennis kommagetallen
Kommagetallen
Kommagetallen
Kommagetallen
14. Tabellen en grafieken Basiskennis van grafieken
Tabellen en grafieken
Tabellen en grafieken
Tabellen en grafieken
Tabellen en grafieken
Tabellen en grafieken
15. Automatiseren en flexibiliseren Automatiseren en flexibiliseren
Automatiseren en flexibiliseren
Automatiseren en flexibiliseren
Automatiseren en flexibiliseren
Automatiseren en flexibiliseren
Automatiseren en flexibiliseren