Privacy statement

Malmberg biedt een breed scala aan van diensten en producten. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens voor:
  • de acceptatie van uw bestelling van producten of promotieartikelen,
  • de uitvoering van overeenkomsten met u,
  • relatiebeheer, en
  • managementinformatie, product- en dienstontwikkeling.
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over mogelijk interessante producten of diensten van Malmberg.

Ook stelt Malmberg persoonsgegevens beschikbaar aan ASSU en andere aanbieders van leermiddelen en onderwijsmethoden om u te informeren over hun educatieve oplossingen.
Alleen wanneer u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, stelt Malmberg ook uw e-mailadres ter beschikking. Indien u dit niet wenst, kunt u dat kenbaar maken aan Malmberg via klantenservice.administratie@malmberg.nl of bellen naar 073 628 8766.
Als u meer wilt weten over ASSU, kijk dan op www.assu.nl.

Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing-doeleinden, kunt u mailen naar klantenservice.administratie@malmberg.nl of bellen naar onze Klantenservice, 073 628 8766.

Verantwoordelijkheid van Malmberg voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Malmberg heeft een interne privacy officer als Functionaris Gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen Cbp). U vindt de melding hiervan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, in het openbare register Functionaris Gegevensbescherming onder bedrijf/organisatie: Uitgeverij Malmberg B.V.

GEU

Privacybescherming is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid. Om die reden onderschrijft Malmberg de afspraken die zijn gemaakt betreffende de bescherming van persoonsgegevens door de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) rondom internetgebruik en die van de ASSU.

Gedragsregels

Indien u reageert op een actie of gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten van Malmberg, hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Gerelateerd aan de actie, dienst of het product worden er niet meer gegevens gevraagd dan voor de onderscheiden doeleinden nodig zijn. Indien meer gegevens worden gevraagd wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden en welke op vrijwillige basis. Alle gevraagde gegevens zullen uitsluitend voor het aangegeven doel worden gebruikt.

Door gebruik te maken van (de diensten van) onze website, gaat u akkoord met dit privacy statement. Ook gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruiken van deze gegevens door ons.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzage en verzet

U kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens die wij van u hebben geregistreerd en u kunt uw gegevens aanpassen. U kunt uw persoonsgegevens online inzien en corrigeren. Leerkrachten basisonderwijs kunnen hiervoor inloggen op 'Mijn Malmberg' en docenten op www.assu.nl.

Ook kunt u ons verzoeken uw school- of persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt hiervoor mailen of bellen naar onze Klantenservice, 073 628 8766.

Indien u geen prijs meer stelt op aanbiedingen (direct marketing, telemarketing, en e-mailmarketing) en gegevensverstrekking door ons, dan kunt u zich uitschrijven. Wij zullen de verdere verwerking van uw gegevens dan direct beëindigen.

Vragen of opmerkingen?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

Uitgeverij Malmberg
t.a.v. Corporate communicatie
Postbus 233
5201 AE ’s-Hertogenbosch
Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.