Privacy Verklaring Primair Onderwijs

Welkom bij Malmberg Uitgeverij B.V. (hierna: Malmberg).

Malmberg is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het primair onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Malmberg bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs.

De school en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de PO Raad en ook politiek wordt gedeeld in Nederland.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Malmberg, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Malmberg heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Malmberg is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Malmberg altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Malmberg is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement (www.geu.nuv.nl/privacy-reglement) van de GEU.

Bewerkersovereenkomst

In de Bewerkersovereenkomst van Malmberg wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het primair onderwijs. Malmberg hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.
Download de bewerkersovereenkomst.

Bijlage A: Privacy Bijsluiters

In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

Hier treft u een volledig overzicht van alle producten en welke Privacy Bijsluiter op ieder product van toepassing is.

Bijlage B: Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
U leest hier welke beveiligingsmaatregelen er zijn getroffen om de persoonsgegevens veilig te stellen. Download Bijlage B: Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.


Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Overige privacyverklaringen

Malmberg verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Bekijk hier onze overige privacyverklaringen die op deze verwerkingen van toepassing zijn.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de bewerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11-8-2016.
Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.